DRIEKWART JONGEREN WIL EIGEN AUTO

Autobezit onder jongeren zou minder vanzelfsprekend zijn. Zij zouden meer geïnteresseerd zijn in 4G dan in vier wielen. Nieuw onderzoek, dat Goudappel Coffeng in samenwerking met Youngworks heeft uitgevoerd, weerspreekt deze ontwikkeling.

Eén van de hoofdconclusies uit dit rapport, dat na de zomer verschijnt, luidt dat meer dan de helft van de jongeren het bezit van een auto nog steeds als statusverhogend ziet.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn te lezen in de nieuwe editie van GO!Mobility Magazine.

Van de bevraagde jongeren zegt driekwart op z’n 30e zeker een auto te bezitten. Ook de (gewone) fiets en –onder een kleine groep- de scooter zijn onder jongeren redelijk populair, in tegenstelling tot de e-bike.

Opmerkelijk is verder dat veel jongeren sceptisch zijn over autodelen en zelfrijdende auto’s. Bij het onderzoek werden de respondenten ingedeeld in een vijftal segmenten: de statusgerichte levensgenieter (28%); de behoedzame soloreiziger (26%); de pragmatische beweger (21%); de onbevangen verkeersdeelnemers (14%) en de onafhankelijke idealist (11%).

Statusgerichte levensgenieter
Volgens Thomas Straatemeier, adviseur bij Goudappel Coffeng, blijkt uit dit nieuwe onderzoek niet dat de emotionele voorkeur van jonge generaties verschuift naar autodelen en het OV en dat het hen weinig zou uitmaken hoe zij van A naar B komen. “Binnen het segment ‘de statusgerichte levensgenieter’ wordt de auto nog altijd als een statussymbool beschouwt. Jongeren in de categorie de ‘behoedzame soloreiziger’ zien de auto vooral als een gebruiksmiddel en hechten bovendien veel waarde aan de veiligheid van een auto en aan verkeersveiligheid.”

Meer dan 80 procent van alle ondervraagden heeft een positief beeld over de auto én de fiets. Ongeveer 40 tot 50 procent geeft aan de auto vaker dan eenmaal per week te gebruiken als bestuurder of passagier en 80 procent pakt de fiets meer dan een keer per week.

Imago e-bike
Jongeren zijn zeer te spreken over de (gewone) fiets als vervoermiddel. Een meerderheid (52%) vindt het heerlijk om op de fiets te zitten. Bijna de helft (49%) geeft aan door onderweg te bewegen aan zijn of haar gewicht te werken. Zij zijn echter kritisch over de elektrische fiets. De grootste bezwaren van de e-bike zijn volgens jongeren de hoge kosten en het oubollige luie imago. De scooter is onder een relatief kleine groep jongeren daarentegen weer redelijk populair, constateert Straatemeier. “Met de scooter kunnen zij grote afstanden prima overbruggen in een korte reistijd. Ook is het een vervoermiddel waar jongeren trots op zeggen te zijn.”

De genodigden tijdens het RAI Mobiliteitsdiner in maart kregen ook al een ‘sneak preview’ van dit onderzoek.